Storlek

En fantastisk relation kräver att vi löser alla våra meningsskiljaktigeter

Hej på Er!

Idag skall vi titta närmare på hur sant denna myt är. Min förförståelse kring parsamtal tillsammans med min egen erfarenhet av parrelationer lär mig att det alltid finns någonting som vi uppfattar annorlunda än vad vår partner gör. Detta är ju bara naturligt då vi är olika till vår natur.

Kruxet är att en del partner tolkar en oenighet som ett personligt misslyckande eller ännu värre som ett personligt avvisande. Det behöver inte alls vara så. Vi behöver inte alls vara fantastiska problemlösare för att ha ett lyckligt förhållande! Det enda vi behöver göra är att ändra vår tolkning från negativt till positivt (återigen, men det är det som funkar ju!).

Hur gör vi det då?
Ju, ett sätt är att ”stoppa Olle i grind” genom att ej låta oenigheten bli alltför personligt. Vi gör klokt i att ”hålla oss till bollen och ej ge oss på spelaren” vs inga ”du hör aldrig på det jag säger; sån är du! mm”. Försök istället att acceptera att det är helt OK med olika synpunkter på saken samtidigt som vi accepterar att vi löser visa konflikter medan andra konflikter förblir olösta.

Hur kommer det sig?
Dem konflikter vi löser är enkla konflikter som hör vardagen till. Konflikter som vi inte löser är sådana konflikter som hör vårt innersta till. Att lösa sådana konflikter skulle det innebära att vi ger upp vårt innersta – vilket vi inte gör! Jag nämner här ”vårt innersta”.

Vad kan detta vara för något?
Jo, om vi tar det kort, så rör det sig om våra grundvärderingar kring saker som vi är djupt övertygade om – kan röra sig allt ifrån barnuppfostran, politik, religion mm. Att lösa en sådan konflikt skulle det innebära att ge upp allt vi innerst inne tror på, våra grundprinciper, vårt familje arv mm. Denna typ av konflikter har alltid varit aktuella, dem kommer alltid att vara aktuella och dem går i arv från generation till generation.

Slutligen konkluderar jag med att det ej behövs att ”lösa alla våra problem” för att ha ett lyckligt förhållande utan det som är att vi accepterar att vi har olika åsikter ibland, att detta är OK samtidigt som att vi håller fast vid vår kärlek till vår partner trots olika meningsskiljaktigheter ibland.

Låt kärleken besegra över eventuella konflikter.

Allt gott tills vi mötts igen!
Vänliga hälsningar, Eugenia Eriksson


Få vårt nyhetsbrev