Storlek

En fantastisk Relation kräver en lugn stämning

Min yrkeserfarenhet har fått mig förstå att många par är rädda för känslomässig instabilitet därför att den oftast tolkas som en svaghetstecken i relationen.

Men, vi lever livet. Visa dagar är värre än andra dagar. Det vore onaturligt att alltid alltid alltid vara eniga, ense, tålmodiga mm. I naturen åskar det ibland o vi tvivlar aldrig på att det vackra vädret skall komma tillbaka! Varför tvivlar vi på att relationsklimatet fungerar likadant? Kan det bero på att vi inte vet hur vi hittar ut från det instabila till det stabila relationsklimatet?

Jag skall försöka rätta ut begreppen nedan. Grältillståndet är varken bra eller dåligt för relationsklimatet om vi följer några enkla regler som t ex att ”gå på bollen o ej på spelaren” dvs hålla oss till vad saken gäller och ej anklaga vår partner för hur han/hon är vs ta till personangrep. Respekterar vi denna enkla regel kan grälen faktiskt höja kvaliteten på vår relation.

Grälen fungerar som en säkerhetsventil, den återställer frid o förtroende i din relation därför att du erfar att du kan uttrycka mindre positiva åsikter utan att frukta repressalier eller frukta att relationen blir äventyrad bara för att säger öppet vad OK för dig o vad som ej är OK f dig.

Under min yrkesverksamma tid har jag sett att många relationer misslyckas just pga att par undertrycker konflikter, förnekat meningsskiljaktigheter, undvikit konfrontationer till bekostnad av familjelycka och relationsvälmående. Tänk efter själv, är det ett tecken på relationsstyrka att ”alltid vara till lags”, ”aldrig våga ställa krav” på hur vi vill bli behandlade emellanåt?

Relationsstabiliteten avgörs ej av ”om vi grälar eller ej” utan av ”hur vi grälar” samtidigt av ”hur vi hanterar ett gräl” när det väl är över. Jag menar att det bra om vi ej hyser agg, ältar mm utan istället satsar på en känslomässig återförening.

Mitt avslutande råd är att det är väldigt värdefull att lära sig att uttrycka våra svåra känslor på ett positivt sätt, det är värdefullt at lära sig hur ”du låter det udda vara jämt” det vill säga hur du hanterar bitterhet, ilska, agg på ett konstruktivt sätt. Jag önskar dig att du vill lära dig hantera ett gräl med hedern i behåll.

Vänliga hälsningar, Eugenia Eriksson


Få vårt nyhetsbrev