Storlek

En lycklig relation har inget med sex att göra

Detta är en farlig och intimitetsförstörande myt. Tro inte på det en sekund därför att detta är bara ett sorgligt bedömningsfel. Men överdriv ej dess betydelse häller därför att om vi har bra sex inom ramen för vårt förhållande, bidrar den med 10% till relationens framgång.

Jag pratar här inte om känslokalla samlag utan jag pratar om intim sexuell upplevelse som är sammankopplad till fysisk, mental och känslomässig njutning i form av ömsesidig avslappning, acceptans och välbefinnande!

Vår sexualitet skapar just det som är unikt i vårt förhållande. Trygg och respektfull sexuell njutning är en välbehövlig övning i sårbarhet, en symbolisk akt av förtroende, en kemisk magi där ”vi två” är inte bara vänner som delar ett gemensamt liv utan vi är livspartner och makar!

Min förförståelse är att ett gott sexuellt förhållande är ett ömsesidigt givande och tagande. Kvinnor får det vi mest trånar efter dvs närhet, odelad tillgivenhet och mänsklig värme. Män har då ett enastående tillfälle av att visa sin kärlek och vördnad!

Vad händer då om vi inte har bra sex inom ramen för vårt förhållande? Jo, att inte ha bra sex inom ramen för vårt förhållande bidrar det med 90% till relationens nedgång. Att leva i ett förhållande utan bra sex kan vara den främsta enskilda besvikelse i relationen vilket kan leda till oro då partner kan tro sig att han/hon inte duger, inte längre är attraktiv mm. Detta skapar givetvis otillräcklighetskänslor när manen/kvinna har mindervärdeskomplex. Ett förhållande utan sex kan mycket väl utmynna i antingen självförakt eller dessvärre partnerförakt.

Att använda sex som ett medel att få igenom sin vilja är inte heller att rekommendera då man antingen straffar sig själv eller sin partner vilket leder till en självdestruktiv spiral… Förklaringen till det är att sex är intimt och personligt. Att bli avvisad på denna plan är förödande!

Så här långt har jag tänkt mig berätta om idag. Någon annan gång kan vi kanske gå in på hur man övervinner sådana svårigheter och återskapar en sund sexuell aktivitet men nu önskar jag er alla GLAD PÅSK!


Få vårt nyhetsbrev