Ett år av kunskap

Storlek

Hej allesammans!

Jag fick en del förfrågningar kring vad jag menat i min förra artikel med att ”avsätta ett år till att stärka sin självbild”. Jag förstår att det kan uppfattas märkligt med att avsätta ett helt år för att skaffa sig relationskunskap, men ponera att vi har gått igenom ett helt liv utan att hitta rätt partner eller utan att kunna behålla ett livslyckligt förhållande, då kan det vara värt att ta igen missad relationskunskap för att kunna uppnå ett lyckligt och hållbart relationsklimat härefter.

Idag skall jag berätta om vilka möjligheter det finns i detta avseende, genom att berätta för Er att det finns både snabbkurs och djuplodad kurs i relationskunskap.

Snabbkursen tar upp fakta kring hur relationer hänger ihop. Du kan då ta reda på skillnaden mellan primära kärleksbehov i genusperspektiv så att du lär dig ”ge” just det din partner vill ”ha” samtidigt som du lär dig vara tydlig med vad exakt du själv vill få ut av din partner. Du har chansen att förstå dig på relationsutvecklingsstadier, relationskrav samt relationsmönster så att du inser ”vart du o din partner är på väg” medan relationen pågår och därigenom kunna göra önskade småjusteringar i, av Er, önskad kurs. Passa på att förstå vad en kvalitesrelation står och faller på genom att tyda konstruktiva och destruktiva beteendemönster. Du kommer att förstå varför visa relationer ”går lätt” och andra relationer ”går mindre lätt”.

Den ingående kursen i relationskunskap ger dig s k relationskörkort. Du lär dig ange vad ditt innersta består av. Tanken är att vi inte kan göra anspråk på saker som vi fattas ord för. Du lär dig vilka dem 10 relations myter är, du lär dig upptäcka 10 kännetecken på egen negativ attityd tillsammans med dina 10 relationsvärderingar. Den djuplodade kursen fokuserar på din egen kärleksprofil sam behovsanalys. Kursen avslutas med din partners miniprofil.

I min nästa krönika berättar jag mer om relation.
Stor lycka till önskar, EE

************************

Hej vänner!

Mer än hälften av oss misslyckas med skapandet av sin personliga lycka, enligt SCB:s statistik över antalet ensamhushåll. Att ha en älskad partner att dela livet med är få förunnat. En surveyundersökning från 2010 visar att den största rädslan, hos både unga och gamla, är rädslan för att bli ensam. Många uppger att de tycker det är svårt att välja partner, svårt att vara tydlig med egna kärlekskrav, svårt att förstå relationens utvecklingsstadier mm.

Det kan också vara lockande att söka efter en partner med vilken man kan leva i en fulländad enhet. Det är bra så att utan sakkunskap riskerar man att gå förbi en kvalitetsrelation därför att man jagar efter en myt. Styrs vi av mytförväntningar riskerar vi att hamna i en nedgående spiral av felaktig information som leder till felaktiga beslut, med felaktiga resultat som följd.

Jag har ofta undrat hur det kommer sig att vi är så noga med att ta reda på hur hushållsmaskiner fungerar samtidigt som vi överlåter åt slumpen det käraste vi har – vårt val av partner. Min erfarenhet som beteendevetare är att vi ofta lever med nedärvda beteendemönster som i sin tur formar vår livsstil. Vår livsstil kan antingen hjälpa eller stjälpa våra relationer. Den livsstil just jag har valt avspeglar sig oavkortat i mina relationer. tanken är faktiskt hoppingivande därför att det betyder att jag genom att ändra min livsstil (mitt tänkande, mina känslor och min attityd) också kan förändra mina relationer.

Verkligheten i mitt förhållande (mina känslor) främst till dig själv och sen till din partner, min allmänna livsstil (mina val och beteenden) samt mina tankemönster gällande min egen person (min självbild) hör ihop till hundra procent!

I min nästa krönika kommer vi att avliva den första kärleksmyt.
Väl mötts då!
/EE
****************

10 Myter om Relationer
Lockande att tro att Jag-och-min-partner är en fulländad enhet… men myter fungerar inte! Du kanske tror så som många nämligen att ”lika barn leka bäst” men det är en utopi. Du måste inse, acceptera o värdesätta att du är en egen person. Du är helt unik och fristående från din partner då era prioriteringar ser olika ut. Ni värdesätter saker olika. Ni är helt olika genetiskt, psykologiskt, psykosocialt, beteendemässigt och har även olika bakgrund.

Det är bara att ta till sig fakta därför detta förmodligen aldrig kommer att förändras. Vi är alla olika. Och olikheter är okej!

Mitt professionella råd till just dig är ta ansvar för din egen lycka, i första hand. Den första du kan påverka är nämligen dig själv. Vänj dig vid tanken på att du faktiskt är den viktigaste personen i din relation och att du därför själv måste vara i fokus för dina ansträngningar för att få relationen att fungera.

Gör ditt bästa i att frigöra dig frånn relationsmyterna, återskapa och återupptäck din värdighet. Stärk din självbild. Och du, glöm inte att bra relationer ”händer” inte – de skapas!

Nästa gång vi ses fortsätter vi med myt nr 2.
Vänliga hälsningar,
/EE


Få vårt nyhetsbrev