Sorgskolan

Storlek

Ta dig an sorgen!

Att sätta ord på sorgen är det bästa sättet att komma åt smärtan, menar Eugenia Eriksson som är ICF mentorcoach och beteendevetare. Eugenia driver företaget Insiktsfull Coaching/Rådgivning och hjälper oss här att bena ut vad sorg är. Eugenia tar oss genom vanliga orsaker till sorg, vilka reaktioner som upplevs hos individen och även hos individens omgivning. Eugenia fortsätter med att förklara vad sorgbearbetningen är och avslutar med tips om vanliga myter och rädslor samt en komihåglista kring sorg.

Vad är sorg, Eugenia?
– Det är en naturlig känslomässig reaktion på en oförväntad förändring eller slutet på ett välkänt livsmönster, svarar Eugenia Eriksson och fortsätter: Sorg består av alla de motstridiga känslor och tankar som uppstår i samband med en förlust. Dock, hur förlusten upplevs är väldigt individuellt. Sorgen upplevs mera som ett flöde som böljar fram och tillbaka. Ett observandum är dock att tiden inte läker sorgen utan det är vad vi gör med tiden som kan bearbeta vår sorg.

Vad kan vålla oss känslomässig smärta?
– Vanligtvis förknippas sorg med ett dödsfall eller med skilsmässa. Men även olika separationer eller övergrep, lika mycket som sjukdom, relationsproblem, statusförlust och förlust av ett älskat husdjur kan ge upphov till sorg.

Vilka kroppsliga reaktioner kan sorgen ge?
– Sorgen yttrar sig på ett mera komplext sätt genom både känslor, kognitioner (v s olika tankemönster) och beteenden, säger Eugenia Eriksson. Några utav vanliga reaktioner hos en sörjande person är en känsla av bedövning, ett vakuum inombords, verbala eller tysta ropande (s.k. sökande beteende), humörsvängningar, sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter, förändrade matvanor, energiförluster, mardrömmar, minnen som gör ont och rädsla för att minnas, gråtattacker, överaktivitet, isolering eller handlingsförlamning.

Vad kan du säga om hur omgivningen reagerar gentemot en sörjande person?
– De flesta av oss saknar kunskap om hur vi genomför ett sorgarbete. Detta motiveras av att vi har lärt oss hur vi gör för att skaffa oss saker men vi har inte lärt oss hur vi gör när vi förlorar saker. Bristande sorgkunskap, rädslor för känslomässiga yttringar samt känslomässig isolering är tre av dem främsta anledningarna till oförlöst sorg, säger Eugenia Eriksson. Oftast reagerar omgivningen i enlighet med åtminstone en av dem sex myter kring ett sorgarbete. Myterna är:
• Var inte ledsen
• Var stark (för omgivningen)
• Sörj i ensamhet
• Tiden läker alla sår
• Ersätt förlusten fortast möjligt
• Håll dig sysselsatt

”Tiden läker alla sår” är ett exempel på en myt som får oss tro att vi kommer att må bättre bara vi låter tiden gå. Sanningen är att tidens tand ej biter på känslomässig smärta. Obearbetad sorg bara fördjupas samtidigt som den reaktiveras i samband med varje nu förlust.

I inledningen berättade du om att tiden inte läker några sår utan att det är det som den sörjande gör med tiden som kan bearbeta en känslomässig förlust. Hur menade du?
– Det jag menar, säger Eugenia Eriksson, är att det finns de som levt med en oförlöst sorg i 20-30 år utan att ha upplevt lindring i sin sorg. Slutsatsen är att tiden bara fördjupar sorgen när individen låter bli att bearbeta sin sorg. Anledningen är att oförlöst sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på okommunicerad förlust. Det är just därför som det inte går att bota känslomässiga förluster med hjälp av intellektet eller av överaktivitet. Sorgen handlar om brustet hjärta, inte av felaktiga tankemönster eller sysslolöshet. Det som fungerar, säger Eugenia Eriksson, är att sorgbearbeta sin förlust.

Vad menas med det?
– Det menas att sätta ord på motstridiga tankar och känslor under trygga och ordnade förhållanden, anser Eugenia Eriksson. Detta innebär att ta kontrollen över effekterna av våra känslomässiga förluster och därigenom att återfå tillgång till våra positiva minnen, utan ångest eller samvetskval. Genom att sorgbearbeta sin sorg, uppnår individen, en ny mening med livet utan att frukta att bli sårad igen. Att sorgbearbeta innebär att tillåta sig vara ledsen samt att prata om sin smärta. Att sorgbearbeta innebär att ha insikten om att det är hälsosamt att kommunicera sin sorg.

Många som inte bearbetar sorg tar till s.k. tillfälliga lättnader i form av t ex arbete, shopping, mat, träning, en ny relation, alkohol eller psykofarmaka - de försöker helt enkelt fly från smärtan. Men, dessa överbeteenden har en negativ inverkan på sorgen, menar Eugenia Eriksson. Om man exempelvis börjar tröstäta kakor bearbetar man ju inte sorgen utan tvärtom får man ju en negativ påverkan med viktuppgång ovanpå sorgen. För att förtydliga det hela fortsätter Eugenia Eriksson med en komihåglista kring vad sorg är:
• Oförlöst sorg varar livet ut
• Oförlöst sorg är en okommunicerad förlust av känslomässig natur
• Sorgen är ingen sjukdom
• Sorgen är en normal och naturlig känslomässig reaktion
• Sorgen kan inte läkas med hjälp av intellektet eller överarbete
• Sorgen handlar om brustet hjärta och inte av ”trasiga hjärnor” eller ”sysslolöshet”
• Tillfälliga lättnader så som t ex mat, överaktivitet, träning, alkohol, psykofarmaka ger inget beständigt resultat.
• Ovanstående s.k. överbeteende har en negativ inverkan på sörjande människor

Eugenia Eriksson säger, det är väldigt omodernt att bita ihop och lida i ensamhet. Hon råder:
– Sök gärna hjälp hos en privat eller offentlig vårdgivare, som har sorgbearbetning i sin specialitet. Det är inte säkert att vårdcentralen har den kompetensen (fråga gärna det innan du bokar tid). I dagens samhälle är det modernt att ta hjälp av exempelvis samtalsexpert, vägledare eller coach när livet drabbar oss. När vi väljer att ta professionell hjälp visar vi oss själva kärlek och omtanke för att kontraballansera livets hårda slag. Vi tar kontrollen över effekterna av våra känslomässiga förluster.

Sist nu Eugenia och innan vi skils. Om någon i min omgivning drabbats av sorg, hur kan jag som vän hjälpa till?
– Ge akt på vad, hur, när och var du visar eller ger ditt stöd. T ex, om du möter personen i mataffären och frågar hur personen mår så kanske hon eller han inte vill öppna sig. Visa att du verkligen menar att du vill ge stöd genom att bjuda hem personen på en kopp kaffe och ta dig tid att samtala ostört.


Få vårt nyhetsbrev