Storlek

Hur blir man lycklig?

Upplevelse av lycka är väldigt personligt. Vad du blir lycklig av är inte nödvändigtvis samma sak som gör din vän, dina barn eller din granne lyckliga.

Det är känt att upplevd hälsa, inte den objektiva hälsan, har stor betydelse för lycka. Du kan uppleva att du mår bra trots att du brutit ett ben, är nyopererad eller något annat. Kopplingen mellan hälsa och lycka är ganska komplex. Lyckliga människor tenderar att leva mer hälsosamt. När vi blir lyckligare så beter vi oss mera sunt, äter bättre och tränar mer.
Men hur gör man för att vara lycklig?
Först är det viktigt att veta vad/vem som kan göra oss lyckliga. Sen måste vi lära oss hur vi blir lyckligare. Våra beteenden är inlärda. Lyckligtvis kan vi lära om. Vi måste dela in våra lyckokällor i två stora kategorier.
• lyckan för stunden ger kortsiktig njutning:
shopping, vin, tobak, chipspåsen mm
• varaktig lycka ger långsiktig njutning:
vårt positiva tankeinnehåll, våra värderingar, våra positiva relationer, ett meningsfullt arbete och fritid, inre och yttre hälsa
Tips om hur du får det du behöver.
• Att leva hälsosamt - ta hand om dig själv fysiskt och känslomässigt
• Att vara socialt aktiv - använd din energi till att nära dina viktigaste relationer.
• Känsla av meningsfullhet - spendera mer tid med att göra det du verkligen gillar.
• Inte jämföra dig med andra
• Dela med dig - att hjälpa andra på olika sätt ökar lyckokänslorna.
• Förstärk din positivitet - skriv dagligen vad som var bra med dagen som gått.
• Ta reda på vilka dina styrkor är och använd dem med glädje.
• Öva upp din tacksamhet - påminn dig själv om allt du är tacksam för.
• Tala om för andra när du är tacksam för något de gjort.
Mer om detta till nästa tips.
Lycka till!


Få vårt nyhetsbrev