Storlek

SKRIV DIG TILL VÄLMÅENDE

Det finns numera gott om forskning som visar hur värdefullt det är att uttrycka sina tankar och känslor när:
• Du upplever något svårt
• Du vill utöka sitt inre välmående
Det gäller inte minst att uttrycka sig i skrift emellertid med hjälp utav olika metoder. Jag kommer att kortpresentera dem här nedan.
När Du skriver utförligt, ärligt och uttömmande om sina känslor och tankar i samband med en svår upplevelse mår du både bättre och kommer över traumat snabbare. Observera dock att det inte är detsamma som att grubbla för sig själv. Detta förhållningssätt bara verkar förvärra känslorna. I vilket fall som helst, om du har upplevt något svårt, prova då att bearbeta händelsen skriftligt utifrån följande riktlinjer:
• Beskriv dina djupaste känslor och utgå exempelvis från frågorna:
Vad har hänt?
Hur tänkte jag då?
Hur känner jag inför det?
Vad behöver jag för att må bra igen?
• Försök inte hitta dolda meningar, skriv bara om hur det är
• Använd minst 15 minuter varje gång du skriver
• Bry dig inte om stavning, grammatik eller meningsbyggnad. Låt orden flöda bara.
Denna sorts skrivande fungerar inte för positiva upplevelser. Om du vill förstärka något positivt som hänt eller som du önskar dig hända är det mycket verkningsfullt att skriva korta, snabba anteckningar. Meningarna skall vara formade så nära som möjligt din innersta kärna dvs det som är av allra största värde för dig. När du skriver positivt om det som är ytterst värdefullt för dig så stärker du dina positiva upplevelser kring det som är bra med och för dig. Då har du störst utdelning av detta arbete.
Mer om detta till nästa tips.
Lycka till!


Få vårt nyhetsbrev