Storlek

VARFÖR MÅR VI SÅ DÅLIGT NÄR VI HAR DET SÅ BRA?

Vi svenskar har det bra. Vi bor och äter bra. Vi älskar vår natur. Vi är samtidigt både långlivade och stor sjukvårdskonsumenter. Är det vår tankeinställning och våra förväntningar till livet som ställer till det för oss? Det är kanske dags att tänka oss friska!

Hur så?

Det är vetenskapligt bevisat att optimisten lever längre än pessimisten. Vår medfödda negativitet lurar dock i vassen. Dess centra ligger i hjärnans högra pannlob och kallas The Negativity Bias. Forskning visar vidare att det inte är den absoluta verkligheten så mycket som den tänkta verkligheten som påverkar hur vi mår. Det innebär att om vi kan tänka oss sjuka så kan vi även tänka oss friska. Hjärnan fungerar som en muskel som kan tränas, med hjälp av mental träning, till att utöka vårt positiva tankeinnehåll. Stefan Holm lyfte Folkets Hus (enl M&VT den 25 mars) med budskapet om den egna nyttan med sin mentala träning. Vi andra ser tydligt att proffsen gör det. Det kan även Du göra!

Hur övervinner Du din naturliga negativitet då?

Det finns flera sätt att göra det på, med olika verkningseffekter. Jag rekommenderar prestationsfokuserad mental träning för dig som idrottar och hälsofokuserad mental träning för dig som vill skaffa dig en positiv attityd gentemot dig själv och din omgivning både privat och i arbetslivet.

Hälsofokuserad mental träning passar dig som vill kontrollera din hjärna, dina tankar och vill få verktyg till positiv förändring. Tankeladdningen, känslan o handlingar hänger alltid ihop. Det du sår skördar du. Du kan lära dig blockera din negativstress i förebyggande syfte för att frigöra energi privat och i arbetslivet. Med detta i ryggen skapar du din dag till en spännande fortsättning på livet!

Lycka till!


Få vårt nyhetsbrev