Meningen med livet

Storlek

Tack för era spännande frågor. Den senaste tiden ville ni veta vad meningen med livet är… Jag är ytterst tacksam för at ni betror mig sitta inne med ett sådant svar! Jag skall i alla fall berätta om vad som ger mitt liv mening samt vad som brukar ge mening i en människas liv.

Som jag förstår det hela, så finns det en rödtråd över meningsfulla levnadsförhållanden, vare sig dem är extrema eller vardagliga.

Den röda tråden är, vågar jag säga, förmågan av att vara närvarande i nuet. Detta innebär å ena sida, att inte lägga energi på det som har varit därför att vi inte kan vända tiden tillbaka. Å andra sida, att inte lägga energi på det som komma skall därför att vi kan sia vår framtid.
Genom att fokusera på det som är här och nu reducerar vi vår stress. Kolla t ex hur små barn betraktar fiskar i akvariet… Barn lägger inte energi på att oroa sig över att tiden går, saker skall göras etc. De står där framför akvariet tills dem ”tittat färdigt”. De upplever flow! Vi vuxna har mycket att lära oss av små barn när det gäller att vara närvarande i det vi gör.

Att vara medvetet närvarande i det vi gör är en källa till ett meningsfullt levnadsförhållande. Det är dock skillnad på om våra levnadsförhållande är extrema eller vardagliga, enligt nedan.

Under extrema levnadsförhållanden blir livet meningsfullt när du har förmånen av att behålla:
• Hoppet om en positiv förändring
• Något/någon som du sätter värde på
• Något/någon som du är beredd att kämpa hårt för

Under vardags levnadsförhållanden blir livet meningsfullt om du har förmånen att ha:
• Tillfredställande arbete och fritid
• Givande och betydelsefulla relationer
• Inre och yttre hälsa

Utöver dessa parametra existerar kortvariga lyckostunder i form av konsumtionsobjekt, förstår jag. Vad förstår ni?


Få vårt nyhetsbrev