Vad du får ut av mental träning

Storlek

Vad Du får ut av målfokuserad mental träningen, där målet är god hälsa
Den ger Dig nyckeln till Din inre och yttre balans i livet så att Dina yrkesfärdigheter vilar sig i Din inre harmoni. Då undviker Du både stress, överkonsumtion och psykosociala svårigheter. Du får hjälp att fokusera på vad som är väsentligt för just Dig i pressade situationer. Att lära Dig förankra Dina val och känslor i Din mentala förmåga ger revolutionerande resultat och är förbluffande enkelt.
God hälsa – människans normaltillstånd?
Att ha god hälsa innebär att Du har både den fysiska, känslomässiga (mentala) och sociala hälsan i balans. Alla tre ingår i begreppet ”god hälsa” enligt VHO som ger ständigt ny kunskap om vilket stort inflytande våra tankar har på vår hälsa. Psykoneuroimmunologin påvisar ett direkt samband mellan tankar, känslor och fysiskt agerande.
Hantera stressen
Vi producerar själva stress av olika slag, vilket innebär att vi har inflytande och kan påverka dessa reaktioner. Vårt mentala tillstånd påverkar stressreaktionerna. Vi kan dock själva välja hur vi upplever olika situationer mycket mer än vad vi tidigare kände till. Att utöka den insikten, ger oss möjlighet att uppnå vårt optimala handlingstillstånd. När vi förstår hur detta fungerar, kan vi förbättra vår fysiska och mentala hälsa. Därmed presterar vi enklare och upplever tillvaron roligare.
Förhöjd livskvalitet
Balansfaktorn i Ditt liv förhöjer Din livskvalité. Att finna varje moment av Din tillvaro meningsfull och känna att Du inte längre behöver vara offer för omständigheterna är en åtråvärd målsättning. Att veta hur, att känna att och att kunna välja det bästa för just Dig i olika lägen ger Dig möjlighet att undvika utbrändhet och "överhettning".


Få vårt nyhetsbrev