Storlek

kompetens4

Fåglarna har tydliga överlevnadsstrategier via egenskaper som gör dem ytterst medvetna om egna ansvarsområden. Fåglarna är effektiva och självsäkra i sina flockroller. Örnen har fyra klor att ta stöd på. Det har Insiktsfullt AB också!  Det är därför som vi levererar personligt anpassare beteendeutvecklande system kring individuell självmedvetenhet, självansvar och självtillämpningsförmåga, enligt nedan:

Beteendeledning Örnkoll på THF (The Human Factor) Arbetslivsledning
Beteendefokus Dra sitt strå till stacken Arbetslivsrelationer
Beteendeutveckling Ge luft under vingarna Arbetslivshälsa
Beteendevägledning Glad som en lärka Arbetssökande

 


Få vårt nyhetsbrev