Storlek

Arbetslivshälsa

Insiktsfulla ledare ger sina medarbetare möjlighet att växa och samarbeta så alla drar sitt strå till stacken. Medarbetarnas ohälsa tär på organisationens vinst. Insiktsfullt AB drar sitt strå till stacken genom att minska arbetsgivarnas svarta hälsohåll.

Hur går det till?

Det som syns ovanför kragen är bara individens tolkningsförmåga av sig själv och sin arbetssituation. Du kan få insikter kring individens arbetssituation innanför skjortan. Genom ökad självmedveten om vad som styr individens attityd och beteenden ökar individens självansvar för egna handlingsval

Insiktsfullt AB erbjuder följande arbetslivsutbildningar:

• stresshantering
• konflikthantering
• missbruk
• trauma

 

 


Få vårt nyhetsbrev