Storlek

Arbetslivsutveckling

Oavsett vilken typ av ledaransvar du har, möter du utmaningar som handlar om mänskliga faktorer. Insiktsfulla ledare har örnkoll genom att förstärka sitt ledarskap med vetenskapligt förankrade ledarstrategier som har mätbar beteendeutvecklingseffekt.

Hur går det till?

Du ökar din ledarkompetens genom att integrera senaste forskarrön kring OBL organisatorisk beteendeledning. Du får moderna motivationstekniker samt vetenskapligt förankrade mätinstrument

Insiktsfullt AB erbjuder följande arbetslivsutbildningar:

• beteendeledning
• beteendefokus
• IPU- analyser

 

 


Få vårt nyhetsbrev