Storlek

Beteendeledning

Insiktsfulla ledare har örnkoll genom att förstärka sitt ledarskap med vetenskapligt förankrade ledarstrategier som har mätbar effekt. Oavsett vilken typ av ledaransvar du har möter du utmaningar som handlar om mänskliga faktorer som målmedvetenhet. 

Hur går det till?

Du ökar din ledarkompetens genom att integrera senaste forskarrön kring organisatorisk beteendeledning, moderna motivationstekniker samt vetenskapligt förankrade mätinstrument (10 professionella träffar). 

Insiktsfullt AB assisterar dig i att:

• Optimera din tidsanvändning
• Fokusera ditt operativa ledarskap 
• Delegera verkningsfullt
• Motivera subtilt 
• Öka din ledarvitalitet
• Utveckla dina strategiska arbetsinsatser
• Effektivisera ditt personliga ledarskap


Få vårt nyhetsbrev

rnkoll4.png