Storlek

Beteendeutveckling

Insiktsfulla ledare inser värdet av snabba och effektfulla beteendeutvecklande samtal vid kriser eller sjukskrivning. Beteendeutveckling s.k. känsloclearing är nyckeln till snabb återgång i arbetet. Insiktsfullt AB är ofta anlitat av företagsledare för att ge medarbetarna ny luft under vingarna igen. 

Hur går det till?

Vill du att din medarbetare snabbt blir fullt fungerande igen, väljer du antingen känsloclearing, bearbetande samtal eller stödsamtal. (3-5 professionella träffar). 

Insiktsfullt AB ökar medarbetarens:

• insikter kring sin omedvetna reaktion s k autopilot (avvisande/obehag eller fastklängande  eller energitjuv) för att positivt kunna omtolka sin arbetslivsverklighet
• stärker medarbetarens medvetna agerande 
• förser medarbetaren med bland annat självförstärkande kognitiva verktyg för att bygga upp en okuvlig hälsa


Få vårt nyhetsbrev

luftund.png