Storlek

Insiktsfullt AB är specialiserat i att...

… utveckla såväl arbetslivsledningen som arbetslivshälsan på såväl individ och organisationsnivå. Via ökad självinsikt kring effekten av den mänskliga faktorn (på sig själv, sitt team och sin organisation) utvecklar vi organisationens friska tillstånd. Hälsa & friskhet beskrivs som frånvaron av sjukdom. Slentrianmässigt förväntas en sjuk individ agera utifrån ett illamåendestillstånd och en frisk individ förväntas agera utifrån ett välmåendes tillstånd. Forskning visar att välbefinnandet är ett högst personligt tillstånd oavsett medicinsk status! 

Personer i ledande position medger att det är en stor utmaning att vända medarbetarens uppmärksamhet från "det sjuka till det friska tillståndet" därför att det är en identitetsfråga. Här kommer Insiktsfullt AB med i bilden och tydliggör beteendets "orsaksfaktorer" samt utvecklar mot hållbart beteenderesultat via både individuella och gruppaktiviteter, enligt nedan:

Arbetslivsledning

Arbetslivshälsa

  1kn2 Utvecklande samtal Bearbetande samtal 
OBL Ledarskapsprogram (I)   Fungerande relationer (G) Konflikthantering (G)
THF Chefsprogram (G)   Stresshantering (I/G) Traumahantering (G)
Coachande ledarskap (G)   Relationskörkort (G) Känsloclearing (G)
THF Ledarverktygslåda (G)     Överkonsumtion (I)
Personligt ledarskap (I/G)      

I = Individuell G = Grupp

Bokningssystem 

Första fredagen i månaden är avsatt för nya starter av grupputbildningar i Linköping (Folkuniversitetet), Jönköping (Klubbhusgatan 13), Örebro (Folkets Hus) och Motala (Folkets Hus). Boka in dig här

Efterföljande grupputbildningstillfällen bokas tillsammans med din coach. OBS: I anslutning till grupputbildningar går det att lägga till tre individuella samtal som ett separat paket. Individuella utbildningar bokas in efter personlig presentation Kontakta oss nu!

 

 


Få vårt nyhetsbrev