Storlek

Att komma vidare i arbetslivet!

Det är känt att traumatiska händleser i arbetslivet, lämnar normala och naturliga känslobelastningar på dina medarbetare. När din medarbetare upplever en individuell betydelsefull förlust eller starka och traumatiska känslor i samband med t ex ett beväpnat rån då presterar din medarbetare mindre bra. Din medarbetare kan då börja bli frånvarande, jobbar kanske kvar men är mindre effektiv eller är upptagen av sin traumatiska upplevelse.

 

Du ser att det ej blir bättre med tiden utan att istället blir din medarbetare märkt av sin känslomässiga belastning. Du inser även att medarbetaren är ur stånd att själv avlasta sina negativa upplevelser.

 

Tänk insiktsfullt då!

 

Insiktsfullt AB är ofta anlitat av företagsledare för att hjälpa medarbetare tillbaka till ett fullt fungerande arbetsliv igen. Vi utför bl a känsloclearing. Det innebär att din medarbetare blir avlastad av sitt trauma på bara 3 st bearbetande samtal! Du är välkommen, du med!

Bearbetande samtal

Med hjälp av dessa samtal kan du dryfta din känslor av frustration, saknad, rädsla, smärta eller isolering. Samtalen ger Dig möjlighet att förstå och sortera händelser, tankar, upplevelser och känslor för att kunna bearbeta din förlust. Du får hjälp att bearbeta och utveckla fungerande livsstrategier genom perioder av personliga stora påfrestningar.

Stödsamtal

Jag tror att vi kan hitta styrkan och tilliten till att göra vårt bästa i livets alla skeden om vi stannar upp och börjar föra en dialog med oss själva. Det är här stödjande samtal är ett kraftfullt redskap för själen. Även hälsan gör sig en vinst.

 

När vi formulerar det vi gått och burit på inombords, är det som om ett inre tryck släpper. Det som legat blockerat får flöda. Man känner oftast en lättnad, ser klarare på sin situation.


Få vårt nyhetsbrev