Storlek

Coachande ledarskap i grupp

Denna utbildning passar dig som vill veta hur du underlättar din arbetssituation via ökad beteendefokus och tydligt medarbetarfeedback. Grundtanken är att det viktigaste i arbetslivet och i ledarskapet är att det är beteendet som ger resultat! Vi har betalt för att göra rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle, i rätt mängd, med rätt resultat och med rätt attityd. Det är en stor organisatorisk vinst att kunna ge konstruktiv kritik, belöna rätt beteende samt att uppnå ett hållbart ledarskap och frigöra ledningsenergi.

Verktyg

Utbildningen innehåller konkreta verktyg som Du kan applicera direkt i Din vardag. Den ger Dig samma grunder som många av Sveriges duktigaste coacher och ledare använder sig av.

Hur går det till?

Gruppen består av 6–8 deltagare. Det kan vara en intern grupp, där alla arbetar i samma organisation, men på parallella nivåer i organisationen. Själva utbildningen innehåller korta teoripass varvat med praktiska övningar så att Dina kunskaper verkligen sätter sig. Vi arbetar i par och större grupper och Du får tid för reflektion så att Din utbildning blir så effektiv som möjligt. Du lär dig följande:

  • Den framgångsrika coachingmodellen
  • Konsten att ställa frågor för att påverka i rätt riktning
  • Sätta mål så att de motiverar
  • Personlig effektivitet
  • Kommunikationskultur på arbetsplatser
  • Hur Du hjälper personer att ta fram resurser för ökad prestation
  • Hur Du tar fram och integrerar attraktiva mål

Antal tillfällen

Gruppen träffas vid sex tillfällen med ca 4 till 6 veckors intervall. Första tillfället är en heldag, de andra tillfällena är halvdagar.

Pris

24.000kr exklusive moms


Få vårt nyhetsbrev