Storlek

Fungerande relationer

Denna utbildning är rätt för dig som vill förstå mekanismen bakom en kvalitetsarbetslivsrelation. På bara fem träffar får du ingående insikt i hur arbetsrelationer fungerar. Du får beteendemässiga insikter och verktyg för att kunna utveckla din arbetsgrupp från relationsbekymrad till arbetsrelationstrygg. Du får aha‑upplevelser kring hur du styr in rätt på arbetslivsrelationsfronten och eliminerar arbetslivsrelationsbaklås.

Utbildningsvinster:

Programmet ger dig verktyg i att förstå hur du ökar balansen mellan din "givar- och tagarbeteende". Du kommer förstå skillnaden mellan "offerrollen" till "medveten närvaro"

  • Fungerande genuskommunikation (självmedvetenhet)
  • Vad som styr relationsklimatet (självansvar)
  • Det egna bidragets betydelse i samspelet (självinsikt)

Programinnehåll:

  • Primära relationsbehov (genusperspektiv)
  • Relations faser
  • Relations grundkrav (genusperspektiv)
  • Beteendemönster (genusperspektiv)
  • Konstruktiva beteendemönster
  • Destruktiva beteendemönster

Pris

6.500kr exklusive moms


Få vårt nyhetsbrev