Storlek

IPU Profilanalyser

IPU Profilanalyser är forskningsförankrade i psykologernas Carl G Jungs, William Moulton Marston utvecklingsteorier samt i psykologens Lucha färgmodell för mänskliga personlighetsprofiler. Grundforskningsförankringen vilar i MFS-metoden (managing for success) vars resultat blir än idag, en rapport á 20 sidor. I Sverige har analyserna anpassats till nordiska förhållanden sen 1973 av Institutionen för Personlig Utveckling till både organisatorisk och privat nytta.

ORGANISATIONSNYTTA (rätt man på rätt plats, i rätt tid och med rätt attityd)

• Organisationsutveckling
• Team utveckling
• Omplacering
• Rekrytering
• Medarbetarsamtal

PRIVAT NYTTA (bättre mellanmänsklig kommunikation & varmare relationsklimat)
• Självkännedom IPU analyserna visar hur du är i grunden och hur du anpassar dig i din relation När du förstår ditt beteende har du lättare att förstå andras. Detta öppnar upp för varmare relationsklimat. Ni hjälper varandra att bli ”sitt bättre jag”
• Konflikthantering IPU analyserna visar dig hur du går från kraftmätningsnivån till harmoninivån genom att lättare verbalisera en konfliktlösning
• Relationsplanering IPU analyserna tillsammans med Relationsbedömnings- och Relationsstärkande verktyg hjälper dig att vända en relationstrend. Du går ifrån att ”tro att ni passar ihop” till att ”veta att ni passar ihop”. Du får en realistisk bild av vem du passar med och varför.

IPU Rapporterna ger en djup bild av individuellt beteendemönster. Varje rapport har dock olika fokus. IPU Drivkraftsanalys visar egna styrkor och svagheter (tydliggör ömsesidiga ömma punkter som lättare kan hanteras). IPU Profilanalys fokuserar på hur du gör det bästa av det som finns samt hur du skall ha det för att hitta alldeles rätt (i både privat och organisatoriskt sammanhang). Dessa rapporter visar personliga tanke- och beteendemönster, kommunikationsfärdigheter samt utvecklingspotential s k mjuka värden som tidigare har varit svåra att belysa utan djupgående terapi!

IPU

Insiktsfullt AB´s levererar beteendeprofiler, driftkraftanalyser samt talent insights mini..

..för Privatpersoner, Medarbetare, Chefer och Ledare. Det finns inte någon rätt eller fel beteendeprofil! Det finns bara insikt om vilka vi är och vilka vi bäst samspelar med (såväl i arbetslivet som privat). Grundtanken är att alla mänskliga beteendeprofiler kan enkelt indelas i 4 färguppsättningar röd = dominant personlighet, blå = analytisk personlighet, grön = stödjande personlighet och gul = inspirerande personlighet.

Människor är dock komplexa och kan återspegla ibland alla beteendena, i viss mån, men oftast råder två profilfärguppsättningar. Analyserna ger en ingående profil av en Ditt grundläggande och anpassade beteende i en samarbetsrelation.

Hur går det till?

IPU Analyserna är datorbaserade i ett system som inte kan manipuleras eller överlistas. Analystestet är okomplicerat, tar 10 minuter och består av 70 frågor. Du får eget lösenord för att kunna logga in (www.analysformulär.se ) och du blir instruerad att fylla i namn uppgifter mm. Sedan kan du besvara frågorna. Analysunderlaget finns på 40 språk. Resultatet blir en skriftlig rapport á 20 sidor. OBS: Du har möjlighet att få en förbokad muntlig återkoppling á 90 min på vår mottagning i Motala här eller över Skype.

Välj din personliga rapport nu! Gör så:

• välj önskad analys på www.insiktshop.com

• en personlig testlänk + lösenord skickas till din e-post

• viktigt att du gör testet i ett kör och oavbruten

• analysunderlaget anonyms databehandlas i minst 24 h

• rapporten skickas till din e-post


Få vårt nyhetsbrev

drasittstra.png
rnkoll4.png
gladsoml5.png
luftund.png
Eugenia1.png