Storlek

Missbrukhantering

Missbruket kommer inte plötsligt utan smygande och under lång tid. När missbrukareffekten börjar bli synlig för utomstående, har missbruket pågått under en lång period! Missbrukarorsaken kan vara många - både psykosociala och arbetsrelaterade. Gemensamt för ett missbrukarbeteende är en betydande personlig förlust av antingen inre eller yttre natur. I arbetslivet kan det vara chefer med hög arbetsbelastning i form av t ex långa arbetstider, bristande återhämtningstid, bristande gränsdragningsförmåga, bristande prioriteringsförmåga, bristande målgenomförande, spretigt fokus, försämrad sömn, långa resor med kanske tidsskillnad även fina/sena middagar med hög alkoholkonsumtion (i överkompensatoriskt syfte).

Kontentan är att utvecklingskraften kommer inifrån varför organisatorisk mobilisering av mänsklig inre kraft återspeglas direkt i bokslutet!

Hur går det till?

Programmet består av 5-10 individuella möten. Själva utbildningen innehåller korta teoripass varvat med praktiska övningar för att mobilisera din inre kraft och självtillit. Du lär dig vad missbrukarprocessen startade med, du lär dig hur missbrukarprocessen påverkar dig, din omgivning och din organisation. Du lär dig hur du tar kontrollen över en säker tillfriskande:

Del 1 Från inre svaghet till inre styrka genom självinsikt

• Arena (vad som definierar din missbrukarrelation)
• Sort (hur din missbrukarpersonlighet påverkar dig och andra)
• Orsak (hur din missbrukarlogik hindrar dig från ett hållbart tillfrisknande)

Del 2 Praktisk hantering av missbrukararv

• Hur du återtar makten över meningsfulla relationer
• Hur du hittar tillbaka till din självtillit
• Hur du ansvarsfullt hanterar eventuella återfall

 


Få vårt nyhetsbrev

drasittstra.png
rnkoll4.png
gladsoml5.png
luftund.png
Eugenia1.png