Storlek

OBL Ledarskapsprogram

OBL Organisatorisk beteendeledning är ett välutvecklat och individuellt helhetskoncept för ett hållbart ledarskap. Programmet fokuserar på effekten den mänskliga faktorn på dig själv, din arbetssituation och din organisation. Du får glasklara verktyg som stärker teamets VI-andan! Syftet är att ge dig en konsekvensstyrd beteendeutvecklande utbildningseffekt tillsammans med moderna ledarutvecklingsverktyg och en systematisk ledarstrategi! Programmets utvecklingsmål är helt ampassade efter dina utvecklingsönskemål.

Forskning visar ett signifikant samband mellan ledarens utvecklingsnivå och organisationens utvecklingsarbete. Forskning visar även dem skickligheter ledare kan utveckla för att maktnavigera på mästarnivå genom att bygga upp ett hållbart ledarskap och attraktiva organisationer.

 

Programmets utformning

VD diplomutbildning, uppdelat i 10 steg på ett år

Programinnehåll

  • Nulägesanalys
  • Målplanering (arbetsredskap, ledningsverktyg, personlig utveckling)
  • Självkännedom (Företagskultur äter både mål och strategi till frukost...)
  • Beteendefokus (visar hur du motiverar/utvecklar din egen och andras potential)
  • Självtillämpning (beteendefokus ger resultat i arbetslivet)
  • Ledarskapets relationer (hur du rätt investerar i dina arbetsrelationer)
  • Personligt ledarskap (identitet, beteende, stil, kognition, attityd)
  • Personlig effektivitet (tidsoptimering, kommunikation, konflikthantering)
  • Personlig tillämpning (konkret handlingsplan för att ha kvar beteendeutvecklingseffekten)
  • Programutvärdering och diplom utdelning

Få vårt nyhetsbrev

rnkoll4.png