Storlek

Personligt ledarskap

Dessa utvecklande samtal har beständig identitetsstärkandeeffekt. Med hjälp utav identitetsstärkande verktyg når du balans & välbefinnande för både individ & organisation via ökade självinsikter, självkännedom och självansvar! Individen förstår sitt ageringssätt samtidigt som individen förstår hur denna utvecklar en positiv attityd både mot sig själv och andra! Bieffekter utav identitetsstärkande verktyg är positiv inställning tills sig själv och andra. Individen utvecklar varaktig inre trygghet och en god energinivå inom sitt relationsklimat.

Identitetsstärkande verktyg är viktiga för följande hälsofält:

  • självbilden (hur individen väljer se på sig själv och andra)
  • målbilden (hur individen väljer tolkar sig själv och andra)
  • attityd (hur individen väljer samarbeta med sig själv och andra)

Identitetsstärkande samtal ökar självinsikter kring den omedvetna reaktion s k autopilot (avvikande/obehag eller fastklängande/energitjuv) samtidigt som det medvetna agerande förstärks via medveten närvaro (konstruktivt tolka den egna verkligeheten)-

Hur går det till?

Personligt ledarskap lämpas alldeles utmärkt för både grupp och individuell utveckling inom familje- eller organisationssammanhang. Programmet består av 8 tillfällen med ca 4 till 6 veckors intervall. Själva utbildningen innehåller korta teoripass varvat med praktiska övningar så att Dina kunskaper verkligen sätter sig. Vi arbetar i par och större grupper och Du får tid för reflektion så att Din utbildning blir så effektiv som möjligt. Du lär dig följande:

  •  förstå bakomliggande orsaker för nuvarande privat- eller arbetssituation
  •  lära dig tolka dig själv positivt i alla lägen
  •  lära dig sätta dina egna upplevelser i ett positivt sammanhang
  •  lära dig utveckla positiva förväntningar om din framtid

Få vårt nyhetsbrev

luftund.png