Storlek

Trauma – bearbetande samtal

Visste du att våra beteenden är inlärda? Lyckligtvis kan vi lära om! Fundera på vad som begränsar just ditt välbefinnande? Är det:
• traumatiska händelser
• känslor av otillräcklighet, oro, rädslor mm
• är det bristande tillit, kärlek och respekt till dig själv eller dina närstående mm

Individuella bearbetande samtal är lämpliga för dig som vill övervinna beteendeblockeringar, sorg eller andra psykosociala svårigheter (missbruk) TFT Tanke Fält Terapi individuellt samarbete

Hur går det till

Du kontaktar oss vid upplevt behov av bearbetande samtal och vi bestämmer ett förutsättningslöst möte. Syftet är att förstå vad exakt du vill bearbeta och hur djupt bearbetningsobjektet ligger.

Handlar det om sorgbearbetning tittar vi på vad som har hänt; hur du har blivit påverkad tanke- och känslomässigt för att uppnå en förlösning samtidigt som vi tittar på dina individuella utbildningsbehov utveckla ett mer fungerande beteendemönster. Processen sträcker sig på 5-7 professionella samtal. Arbetsmetoden är DEBRIFING Handlar det om traumatiska händelser som har hänt i ditt arbetsliv hjälper vi dit med känsloclearing genom en samtalsserie i tre steg. Detta process rekommenderas enskilt men det är inget absolut måste!

Handlar det om överkonsumtion använder vi oss av en sammansatt arbetsmetod som syftar på att ge dig djupgående förståelse av missbrukarorsakerna samt verkningsfulla verktyg för att återställa balansen mellan din tillit till dig själv och andra (i synnerhet närstående)

 


Få vårt nyhetsbrev

drasittstra.png
rnkoll4.png
gladsoml5.png
luftund.png
Eugenia1.png